KAM-coördinator is cruciaal voor veiligheid binnen bedrijf, volg daarom nu een KAM-manager training!

Wist je dat ieder bedrijf zich in moet zetten om de regels omtrent de Arbowet na te leven? Gelukkig is het mogelijk om één van je medewerkers deze verantwoordelijkheid te geven. Je kunt zowel binnen een kleine als een middelgrote of grote onderneming iemand aanwijzen als KAM-coördinator. Deze functie is belangrijk omdat hij/zij zich bezig zal houden met de veiligheid op de werkvloer voor de werknemers, de kwaliteit van de werkomgeving en het werk wat verricht wordt én of het bedrijf wel milieubewust te werk gaat. In deze blog lees je wat de taken van een KAM-coördinator zijn en hoe iemand KAM-manager kan worden.

Wat zijn de taken van een KAM-coördinator precies?

De KAM-coördinator bij een ondernemer heeft een belangrijke taak. KAM staat voor Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieuvriendelijk handelen vanuit de onderneming. De KAM-coördinator is verantwoordelijk voor het in kaart brengen van werkprocessen en deze vervolgens toetsen aan alles wat de veiligheid van de onderneming, de medewerkers en het milieu waarborgt. Als KAM-coördinator mag je allerlei vergunningen regelen, corrigerende maatregelen doorvoeren, overtredingen afhandelen, gevaarlijke stoffen registreren en beheren, voorlichting geven en nog veel meer. Zoals je ziet gaat het om een uitgebreide, belangrijke en dus direct ook een onmisbare functie.

Als je KAM-coördinator wil worden, dien je in ieder geval je vaardigheden op het gebied van administratie, communicatie, kennis over de NEN-certificaten, leidinggeven, samenwerken, organiseren en uitvoeren zo veel mogelijk uit te breiden. Dit gaat niet zomaar en kost dan ook een aantal maanden tot jaren voordat je alles weet en onder de knie hebt. Je bent in ieder geval wel van onschatbare waarde voor bedrijven omdat je over zoveel verschillende kennis beschikt.

Hoe kun je KAM-manager worden?

Voordat je als KAM-coördinator kan worden aangewezen dien je de KAM-manager training te volgen. Vaak is deze functie het meest geschikt voor werknemers die tenminste op HBO-denkniveau kunnen opereren. Vaak is het ook nog handig als je al een technische opleiding hebt gevolgd, zoals werktuigbouwkunde of civiele techniek. Tijdens die opleidingen leg je namelijk een hele goede basis voor de functie als KAM-coördinator. Echter is een vooropleiding niet verplicht, het moet je wel liggen, anders kom je niet door de technische en wettelijke leerstof heen.

Voordat je KAM-coördinator bent, dien je één of meerdere cursussen en de reguliere KAM-coördinator opleiding te voltooien. Vaak kun je ernaast nog veiligheidskunde studeren. Wanneer je KAM-coördinator bent, dien je ook herhalingscursussen te volbrengen, zodat je kennisniveau altijd up-to-date is.