Wat is een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Een medewerkerwerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) je hebt er vast wel eens van gehoord, misschien heb je er wel eens aan een meegewerkt. Maar wat houdt dit nou eigenlijk in en waarom maken zoveel werkgevers er gebruik van? En wat is het eigenlijk het nu van het verzamelen van deze informatie? Vaak komt er namelijk een gigantische hoop informatie uit, waar ook werkgevers zich soms van afvragen wat er ze mee moeten. Verder klagen ook veel werknemers dat er niks wordt gedaan met een MTO en dat het dus zinloos is om een dergelijk onderzoek in te vullen. Toch blijken deze onderzoeken, zoals ook te zien bij duomarketresearch, juist erg nuttig te zijn. 

De definitie van een MTO

Een MTO wordt meestal gedefinieerd als volgt: een MTO wordt gebruikt om te kijken hoe tevreden medewerkers zijn over het bedrijf, de structuur en de organisatie waarin zij zich begeven. Hierbij wordt er gekeken naar dingen als communicatie, leidinggevenden, werkinhoud, salaris en arbeidsomstandigheden. Het doel van een MTO is vaak om de resultaten om te zetten in punten waar aandacht aan besteed dient te worden, ook wel actiepunten genoemd. Normaal gesproken wordt een MTO op deze manier uitgevoerd binnen middelgrote en grote organisaties. Voor kleinere organisaties is dit vaak overbodig en kan het op kleinere schaal plaatsvinden. Het doel van een MTO is dan ook vaak om de tevredenheid onder de medewerkers te verhogen en dus te zorgen voor meer werkgeluk. 

Welke factoren zijn van belang?

Binnen een MTO zijn er een aantal factoren waar extra aandacht aan besteed wordt. Uiteraard verschilt dit natuurlijk per organisatie, zo is elk MTO ook anders en wordt er bij elke organisatie weer op andere punten gelet, maar over het algemeen zijn er enkele factoren waar het meeste aandacht naar uitgaat. Dit betreft voornamelijk de samenwerking tussen collega’s en de leidinggevenden. Uit onderzoek blijkt dat deze factoren van het grootste belang zijn en dus ook geregeld het meeste frictie opleveren. Opvallend is hierbij ook dat salaris vaak van ondergeschikt belang is.