Het verschil tussen strafrecht en economisch strafrecht

Advocaten in Alkmaar inschakelen voor (economisch) strafrecht

Advocaten in Alkmaar zijn gespecialiseerd in het strafrecht en het economische strafrecht. Maar wat is het verschil tussen beide rechtsgebieden precies? Het is in beide gevallen ontzettend belangrijk dat er een gespecialiseerde advocaat wordt ingeschakeld bij juridische conflicten. Dit komt doordat de juridische instantie soms veel vergaande bevoegdheden toekent aan opsporingsambtenaren. De dossiers zijn veelal omvangrijk en complex. Deze omvang en complexiteit maken een betreffende zaak ondoorgrondelijk voor jou als burger. De advocaten in Alkmaar beschikken over veel kennis en kunde, hierdoor kunnen de advocaten jou optimaal bijstaan in jouw juridische conflict. Het is zaak in een vroegtijdig stadium contact op te nemen met de advocaten in Alkmaar. Op deze manier kunnen de advocaten jou op de allerbeste manier bijstaan in dit juridische proces.

Wat is het precies tussen beide rechtsgebieden precies?

We hebben het net al even over het strafrecht en het economisch strafrecht gehad, maar wat is dit eigenlijk? Het strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en via welke weg een strafoplegging gerealiseerd kan worden. De bestraffing staat hierbij voorop. Het slachtoffer speelt bij het strafrecht daarbij ook een bescheiden rol. Het strafrecht valt uiteen in het materiele strafrecht en het formele strafrecht of het strafprocesrecht. Het economisch strafrecht is een aparte en bijzondere discipline binnen het strafrecht. Onder dit rechtsgebied vallen alle economische delicten die in de Wet Economische Delicten (WED) of andere bijzondere wetten die strafbaar zijn gesteld. De WED is een zogenaamde kaderwet, die een opsomming bevat van economische misdrijven en overtredingen. Deze opsomming is erg divers. Behalve een opsomming van misdrijven en overtredingen bevat de WED ook bepalingen over de straffen die kunnen worden opgelegd. Daarnaast regelt de wet de bevoegdheden die opsporingsambtenaren hebben.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *