VCA examen maken in Amsterdam?

Wat is VCA-VOL en B-VCA precies?

Misschien heb je er weleens van gehoord: VCA-VOL en B-VCA, maar wat zijn deze termen precies? Om te beginnen is de VCA-VOL geschikt voor leidinggevenden. Iedereen die operationeel leidinggeeft binnen de VCA dient een cursus VCA-Vol te hebben gevolgd. Om te voldoen aan het juiste bedrijfscertificaat kan je jezelf en/of je medewerkers aanmelden voor een VCA-cursus voor bedrijven. Naast de VCA-VOL is er ook nog de B-VCA. De is B-VCA geschikt voor operationele medewerkers. Zo zijn er voor bedrijven drie verschillende soorten bedrijfscertificaten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de VCA 1 ster voor kleine bedrijven met minder dan 35 medewerkers die werkzaam zijn als onderaannemer. Een VCA 2 sterren is voor grotere bedrijven vanaf 35 medewerkers of kleine bedrijven die als hoofdaannemer optreden. En dan is er tenslotte nog de VCA-petrochemie, dit is ongeveer hetzelfde als de VCA 2 sterren, maar dan met een aantal extra onderdelen waaraan moet worden voldoen. Je kunt de diverse VCA opleidingen volgen in Amsterdam en je kunt vervolgens het VCA examen in Amsterdam maken.

Is een VCA certificaat altijd verplicht?

Hoewel veel verschillende opdrachtgevers het VCA certificaat wel kunnen eisen, is dit absoluut geen verplichting. Ook al is het certificaat geen wettelijke verplichting, het mag duidelijk zijn dat je met VCA certificaat dus wel automatisch voldoet aan veel wettelijke eisen uit de Arbowet en die verzekeraars stellen. Een VCA-diploma kent een geldigheid van tien jaar. Daarna moet het examen opnieuw worden afgelegd om het te kunnen verlengen. Tevens zijn alle VCA certificaten die na 1 januari 2004 zijn vrijgegeven vermeld in het Centraal Diploma Register VCA. Hierin kan je dus opzoeken of je diploma nog geldig is. Is het certificaat niet meer geldig? Schrijf je dan opnieuw in voor de VCA opleiding in Amsterdam en verleng het VCA certificaat met nogmaals tien jaar.