EFRO-subsidie aanvragen als ondernemer uit Overijssel of Gelderland?

Wil je investeren in innovatieve en duurzame projecten?

Ben jij een ondernemer in Overijssel of Gelderland? Wil jij graag investeren in innovatieve en duurzame projecten? Dan kan het zomaar zijn dat je in aanmerking komt voor een EFRO-subsidie. Deze EFRO-subsidie staat voor Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Denk jij dat jij recht hebt op EFRO-subsidie? En zou je hier graag meer over willen weten? Neem dan eens een kijkje op de volgende website: https://kroesewevers.nl/kennisbank/whitepapers/efro-subsidie. Daarnaast kan je ook contact met ons opnemen voor eventuele vragen, wij voorzien je in dat geval graag van het juiste antwoord.

Voor welke activiteiten kan een EFRO-subsidie aangevraagd worden?

Er kan subsidie worden aangevraagd door instanties die samenwerken ten behoeve van activiteiten gericht op experimentele ontwikkeling in een proeftuin, de exploitatie ban deze proeftuin of het upgraden van deze proeftuin. Daarnaast kunnen er voor vier verschillende activiteiten worden aangevraagd in 2018:
• Het tot stand brengen van samenwerking tussen MKB-ondernemingen en eindgebruikers, gericht op het bevorderen van de toepassing van koolstofarme technologieën.
• Het uitbreiden van een bestaande samenwerking met nieuwe BKM-ondernemingen.
• Het stimuleren van MKB-ondernemingen tot valorisatie, het omzetten van kennis naar innovatieve oplossingen.
• En tot slot het tot stand brengen van samenwerking die gericht is op MKB-ondernemingen in Oost-Nederland.

Wat is een EFRO-subsidie?

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, ook wel bekend als EFRO, is een van de Europese structuurfondsen. Het fonds is bedoeld om de belangrijkste economische onevenwichtigheden tussen de Europese regio’s terug te dringen. Hiermee sluit het EFRO aan bij de doelstellingen va het Europese regionale beleid. Om deze doelstelling te kunnen bereiken financiert het fonds programma’s voor de ontwikkeling en aanpassingen van achtergebleven regio’s en voor omschakeling van regio’s met afnemende industriële activiteit. Denk hij de meer ontwikkelde regio’s binnen de EU, richt het fonds zich onder meer op het versterken van de regionale concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid.