Een verbeterd milieu door de F-gassenverordening

Wat houdt de F-gassenverordening in?

Koudemiddel is een soort stof die gebruikt wordt om warmte te transporteren en af te voeren. Deze wordt in de meeste gevallen gebruikt in waterpompen. Een zeer bekend koudemiddel is Freon, echter zijn deze inmiddels verboden, dit staat beschreven in de F-gassenverordening. Deze stof kwam voorheen veel voor als damp of een soort vloeistof in een koelkast. De Europese Unie richt zich op een steeds beter milieu. Daarom moeten minder broeikasgassen worden uitgestoten en om dit te realiseren heeft de Europese Unie zich bezig gehouden met de F-gassenverordening. Wat is de F-gassenverordening precies? Deze is ingevoerd in begin 2015 in alle EU-landen. Het F-gassenbesluit is een vervanger voor de EG nr. 842. In de F-gassenverordening staat informatie over het op de markt brengen van HFK’s en de kwantitatieve limieten hiervan. Daarnaast staan er voorwaarden beschreven met betrekking tot de apparatuur die de gefluoreerde broeikasgassen bevatten. In de wijziging in de wetgeving worden een aantal maatregelen getroffen. Zo heeft de F-gassenverordening een bijvul verbod voor HFK koudemiddelen en nog veel meer.

Broeikassen en het broeikaseffect

De F-gassenverordening is van toepassing op HFK’s, perfluorkoolstoffen, mengsels en zwavelhexafluoride waarvan een stof op de lijst staat. Er zijn een aantal broeikasgassen, ook wel F-gassen, de belangrijkste zijn: waterdamp, methaan, zwavelhexafluoride, koolstofdioxide, lachgassen chloorfluorkoolstofverbindingen. Deze gassen versterken het broeikaseffect enorm, net zoals de ozonlaag afbrekende stoffen. De laatste jaren dringt het pas tot de mensen door in hoeverre de aarde aan het opwarmen is. Veel ondernemingen zijn bezig met het opwarmen van de aarde terug te dringen door maatregelen te treffen. Wil je meer informatie weten over de F-gassenverordening? Neem dan een kijkje op de website of neem contact op met de gasspecialist. Hierdoor kom je snel op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en wordt je voorzien van de juiste informatie.