Een CO2 gasfles oftewel een koolstofdioxide gasfles?

CO2 in onze huidige atmosfeer

CO2, oftewel koolstofdioxide, is een gas dat van nature in de atmosfeer aanwezig is. Echter, als gevolg van menselijke activiteiten is de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer extreem sterk toegenomen. Dit komt voornamelijk door de verbranding van fossiele brandstoffen. Bij fossiele brandstoffen kan je denken aan olie, kolen en gas. Denk bijvoorbeeld aan de kolen die je gebruikt bij het barbecueën in de zomerperiode. CO2 staat bekend als een broeikasgas. Doordat het broeikaseffect omhoog gaat, gaat het broeikasgas ook omhoog. Daardoor ontstaat er dus meer CO2 in onze huidige atmosfeer. En doordat de hoeveelheid broeikasgassen enorm is toegenomen, verandert het klimaat van de aarde. Het is voor de aarde dus beter om de CO2 uitstoot in een korte periode snel te verlagen.

CO2 als gas gebruiken voor bedrijfsdoeleinden

Naast het feit dat CO2 in te grote hoeveelheden voorkomt in onze atmosfeer, wordt CO2 gas ook gebruikt om bedrijfsdoelen te kunnen verwezenlijken. Zo maakt de horeca gebruik van een CO2 gasfles. Hierbij kan je denken aan de toepassing als drijfgas voor het tappen van bier. Door dit drijfgas wordt het bier naar boven gedrukt als de tap wordt geopend. Koolzuur stijgt op als de druk in de tap afneemt, waardoor er schuim ontstaat. Daarnaast wordt de CO2 gasfles ook gebruikt bij producten die worden verpakt onder beschermende atmosfeer. CO2 zorgt er namelijk voor dat de pH-waarde van het product wordt verlaagd. Ook zorgt dit gas ervoor dat bacteriën en schimmels geen kans krijgen om te groeien en zo het product aan te passen. Tot slot wordt CO2 gebruikt bij de productie van wijn. Op het moment dat de druiven worden geplukt, worden deze ingevroren met CO2 gas. Als dit niet gebeurt, dan kan het voorkomen dat de druiven gaan gisten tijdens het transport. Wil jij een CO2 gasfles bestellen om te gebruiken voor jouw bedrijfsdoeleinden? Neem dan contact op!